Ons hygiëneconcept

Hygiëneconcept Schützenhof Jever inclusief beschermingsmaatregelen tegen COVID-19

Status mei 2020

Preambule

Om onze gasten en ons personeel te beschermen, heeft het Schützenhof een hygiëneconcept ontwikkeld. Dit hygiëneconcept moet op bindende wijze worden toegepast. Wij informeren onze gasten over onze maatregelen en gedragsregels voordat ze aankomen. De werknemers worden opgeleid in het hygiëneconcept. Wij zien erop toe dat onze gasten en onze werknemers onze beschermingsmaatregelen gebruiken en toepassen.

Openbare verkeersruimten in het hotel

Wij desinfecteren regelmatig transmissie-relevante oppervlakken in de volgende gebieden:

 • Tafels in de lobby
 • Lift (bedieningspaneel)
 • Deurkrukken naar de opslagruimtes in de lobby
 • Openbare toiletten (indien open)
 • Wellnessruimte (indien geopend)
 • Leuningen in de trappenhuizen


Details worden verstrekt in een controlelijst, waarin voor elke kalenderdag de exacte tijdstippen en intervallen voor deze ontsmettingen worden gespecificeerd. De tijdsintervallen zijn afhankelijk van de bezetting van het hotel, het tijdstip van de dag en de daaruit voortvloeiende frequentie van de gasten in de openbare ruimten.

Wij zien er principieel op toe dat alle gasten, werknemers en externe personen (handelaars, leveranciers, dienstverleners) een minimumafstand van 1,5 m tot het gebouw bewaren.

Wij zorgen ervoor dat alle gasten, medewerkers en externe personen bij aankomst in het hotel hun handen desinfecteren en een beschermingsmasker dragen.

Wij houden ons strikt aan de nies- en hoestetiquette (in de ellebogen) en communiceren dit indien nodig met ons personeel en onze gasten.

Gasten en personeel vermijden altijd direct handcontact in het hele hotel.

Algemene gedragsregels voor alle werknemers

 • Bij aankomst in het hotel gaan de personeelsleden onmiddellijk naar de personeelskleedkamers, ruilen hun gewone kleren voor officiële uniformen en wassen hun handen grondig, inclusief ontsmetting, voordat zij met hun werk beginnen.
 • We zorgen ervoor dat we geen onnodige wandelingen door het hotel maken.
 • We nemen geen onnodige privé spullen mee naar de werkplek.
 • Alle werknemers dragen een beschermend masker op de openbare verkeerszones in het hotel. Beschermende maskers (van stof) worden eenmalig verstrekt. De werknemers zijn verantwoordelijk voor de juiste reiniging van de beschermingsmaskers.
 • Alle werknemers zorgen ervoor dat zij onder werktijd regelmatig hun handen grondig wassen.
 • Alle personeelsleden wassen en desinfecteren hun handen bij het begin van een pauze en aan het einde van een pauze.
 • Als de werknemers het hotel niet verlaten tijdens de pauze, moet de pauzeruimte worden gebruikt voor de pauze. De tafel in de pauzeruimte wordt aan het eind van de pauze schoongemaakt en gedesinfecteerd. Serviesgoed, glazen en andere voorwerpen mogen niet in de pauzeruimte worden achtergelaten.
 • De pauzeruimte mag door maximaal 3 werknemers tegelijk worden gebruikt. Om een maximale bezetting te garanderen, worden de pauzetijden voor alle personeelsleden dagelijks gepland en op het dienstrooster genoteerd.
 • Ziekmeldingen moeten zo spoedig mogelijk aan de directie worden doorgegeven (in geval van afwezigheid bij de receptie). De kennisgeving moet persoonlijk per telefoongesprek geschieden. Kennisgeving van ziekte mag niet per e-mail of sms (SMS, Whatsapp enz.) en is niet toegestaan.
 • Iedere werknemer draagt er zorg voor dat zijn of haar uniformen regelmatig en grondig worden gereinigd.
 • De kleedkamers worden dagelijks schoongemaakt en gedesinfecteerd.
 • De pauzeruimte wordt dagelijks schoongemaakt en gedesinfecteerd.
 • Voorwerpen en gereedschappen die door meerdere werknemers worden gebruikt, worden regelmatig gedesinfecteerd.
 • Het personeel vraagt de gasten beleefd om de hygiëneregels in het hotel te volgen.

Receptie

 • Wij beperken het gebruik van voorwerpen die vaak worden aangeraakt tot een minimum. Deze voorwerpen worden na gebruik gedesinfecteerd.
 • Alle brochures en ansichtkaarten zullen uit de ontvangsthal worden verwijderd. Brochures, ansichtkaarten en gedrukte informatie worden op verzoek individueel aan de gast overhandigd.
 • Elk personeelslid werkt met een pen. We maken een strikte scheiding tussen pennen die het personeel gebruikt en pennen die de gasten gebruiken.
 • Als gasten iets moeten ondertekenen of bevestigen, vragen we hen hun eigen pen te gebruiken. Als de gast geen eigen pen heeft om te tekenen, geven wij een pen uit de voorraad gastenpennen. De gebruikte pen wordt apart bewaard en gedesinfecteerd voor hergebruik.
 • Bij de receptie zal een spuugschild worden geïnstalleerd. Alle werkzaamheden moeten zodanig worden uitgevoerd dat de spuwbeschermer een doeltreffende bescherming biedt. Als een receptioniste deze effectieve ruimte verlaat, moet een gezichtsmasker worden gedragen.
 • Indien mogelijk werkt slechts één personeelslid tegelijk aan de receptie. Als er meer dan één personeelslid aan de balie werkt, zorgen wij ervoor dat de minimumafstand in acht wordt genomen.
 • Wij geven de voorkeur aan cashloze betalingsmogelijkheden. Contant geld wordt door de gast op een dienblad gelegd voordat we het accepteren. Op dezelfde manier leggen we wisselgeld op een dienblad voordat de gast het aanneemt.
 • Wij zorgen ervoor dat er voldoende afstand (1,5 m) tot de gasten is. Voor de receptie hebben wij gepaste afstandsmarkeringen voor gasten en mensen van buiten het etablissement.
 • Het personeel van de receptie is verantwoordelijk voor de desinfectie van de oppervlakken in de lobby.
 • De gasten worden verzocht de liften alleen per kamer of de trap te gebruiken. Het receptiepersoneel zorgt ervoor dat de gasten de lift alleen per kamer gebruiken. Infoblad
 • Op verzoek hebben wij bij de receptie beschermingsmaskers beschikbaar voor onze gasten.
 • Aan het einde van een dienst maken we het hele werkgebied grondig schoon, inclusief toetsenbord, muis, telefoon ….

Restaurant

 • De tafels hebben een minimale afstand van 1,5 m. We documenteren via kamer en tafelnummer welke gast aan welke tafel heeft gezeten.
 • De zitplaatsen in het restaurant worden uitsluitend toegewezen door het bedienend personeel. Dit geldt voor alle maaltijden, inclusief ontbijt.
 • Al het personeel in het restaurant draagt beschermende maskers.
 • Volledige handhygiëne is van het grootste belang in het restaurant.
 • Het ontbijtbuffet is weer mogelijk zonder bediening. Er is een eenrichtingsstraat, bij de ingang/uitgang staat een desinfectieautomaat met het verzoek uw handen te desinfecteren.
 • Wij werken met gelamineerde menu’s voor eten en drinken en desinfecteren ze na gebruik.
 • Als het aantal gasten groot genoeg is (het aantal gasten is groter dan het aantal plaatsen), worden ontbijt en halfpension aangeboden in verschillende sessies De receptie zorgt voor de verdeling van de gasten over de sessies.
 • Menu’s/maaltijden in het kader van een arrangement kunnen niet met de dag worden verschoven.
 • We bieden onze gasten alleen papieren servetten aan.
 • Alle tafels moeten na elk gebruik worden gereinigd en gedesinfecteerd.
 • Alle tafels die bezet kunnen worden, worden gedekt met bestek en papieren borden.
 • Tafeldecoraties blijven achterwege.
 • De tafels zijn gedekt met wegwerphandschoenen.
 • Uit principe raken we de garderobes van onze gasten niet aan. Indien jassen, mantels, paraplu’s en hoeden moeten worden opgeborgen, wijzen wij onze gasten beleefd op de locatie van de garderobe.
 • Om hygiënische redenen zullen wij tot nader order de tafels niet met bloemen versieren.
 • Op verzoek serveren wij individueel verpakte peper- en zoutzakjes.
 • Het kassa-oppervlak moet tijdens de diensttijd regelmatig worden gedesinfecteerd.
 • Gedeelde uitrusting moet regelmatig en ten minste na elke dienst worden gereinigd en gedesinfecteerd.
 • Geleverde goederen moeten door de werknemers worden opgeborgen

Keuken

 • De posten moeten zo worden opgesteld dat de minimumafstand van 1,5 m tussen alle werknemers wordt gehandhaafd. Per ploeg wordt één werknemer aangewezen om de geleverde goederen op te bergen.
 • Verwijdering uit de functie wordt tot een minimum beperkt.
 • Elke werknemer in de keuken en de bijkeuken draagt wegwerphandschoenen en een koksmuts/ondermuts tijdens het werk.
 • Netheid en orde zijn van het grootste belang. Oppervlakken en gemeenschappelijke apparatuur moeten na elke dienst worden gereinigd en gedesinfecteerd.
 • Leveranciers en vertegenwoordigers mogen de keuken niet betreden. Leveranciers moeten de goederen altijd op de plaats van levering in ontvangst nemen.

Housekeeping

 • Alle werknemers dragen tijdens het werk een beschermingsmasker en wegwerphandschoenen.
 • Elke kamer moet schoongemaakt worden met nieuwe lappen en doekjes.
 • Alle brochures, drukwerk, boeken en gastenbenodigdheden worden uit de kamers verwijderd. De afstandsbediening wordt in krimpfolie verpakt en dagelijks gedesinfecteerd.
 • Loden schoonmaak” wordt zoveel mogelijk vermeden om contact tussen gasten en personeel en met de bezittingen van gasten en personeel grotendeels te vermijden. Schoonmaak tussen aankomst en vertrek vindt alleen plaats op uitdrukkelijk verzoek van de gast. Verzoeken om “schoonmaak van de kamer” worden gecoördineerd door de receptie.
 • De drankjes in de kamers worden dagelijks bijgevuld. Ongebruikte drankjes worden na vertrek gedesinfecteerd.
 • Verloren voorwerpen moeten goed worden opgeborgen. De verloren voorwerpen zijn verpakt in zakken en dicht geniet. Aan de buitenkant is een briefje geniet, waarop de datum van ontdekking, de plaats van ontdekking en de inhoud van de tas leesbaar zijn genoteerd. Housekeeping is verantwoordelijk voor naleving en uitvoering.

Wellness/Zwembad

 • Het zwembad is dagelijks geopend van 06:30 – 22:00 uur.
 • Menigten moeten vermeden worden.
 • Alleen max. 4 mensen zijn in het water.
 • In het water moet er een minimumafstand van 1,5 m zijn.
 • De sauna is weer open.
 • Er mogen maximaal 3 personen in de Finse sauna.
 • Er moet een minimumafstand van 1,5 m worden aangehouden.
 • Aanmelding voor saunagebruik is vooraf verplicht. Dit gebeurt via de receptie.
 • Het kamernummer, de datum, het tijdstip van binnenkomst en het tijdstip van vertrek worden door de receptie schriftelijk vastgelegd.
 • Het gebruik per gast is vastgesteld op 2 uur.
 • Na gebruik wordt de sauna (deurklinken, banken) door ons gedesinfecteerd.
 • Slechts maximaal 2 personen zijn toegestaan in de respectievelijke kleedkamers.
 • Er moet een minimumafstand van 1,5 m worden aangehouden.
 • Na gebruik worden de douchegarnituren door ons gedesinfecteerd.
 • De stoomsauna blijft tot nader order gesloten.
 • Wellness-afspraken moeten ten minste 48 uur voor de afspraak bindend worden geboekt. De bepalingen van de geldende Coronabeschermingsverordening voor Nedersaksen moeten op bindende wijze ten uitvoer worden gelegd.
 • Orde en netheid hebben de hoogste prioriteit. Al het gedrukte materiaal is verwijderd.
 • Niet voor de behandeling noodzakelijke voorwerpen worden uit de behandelingsruimten verwijderd en in kasten opgeborgen. Na elke behandeling moet het oppervlak grondig worden gedesinfecteerd.
 • De rustbanken worden na gebruik toegewezen en gedesinfecteerd.